Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych – eBook (PDF, EPUB, MOBI)

 

Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych
Marta Baraniak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8142-896-5
Język: Polski
Data wydania: 2020
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny

Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego – opis ebooka

Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje możliwość nie tylko unowocześniania majątku, lecz także dostosowania procesów produkcyjnych i wytwarzanych produktów do zachodzących zmian klimatycznych. Proces innowacyjny charakteryzuje się jednak kosztochłonnością, a związane z nim wysokie ryzyko może dodatkowo utrudniać pozyskanie kapitału. Książka jest pierwszą, w której w szeroki i kompleksowy sposób poruszono problematykę finansowania działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Rozważania teoretyczne w zakresie możliwości, jakie dostarcza podmiotom rolnym polski rynek finansowy, zostały uzupełnione wywiadami kwestionariuszowymi przeprowadzonymi w województwie łódzkim w 2018 roku.

Zakładając własny biznes nie każdy z potencjalnych przedsiębiorców dysponuje już na samym początku zasobami, jakie są potrzebne do jej prowadzenia. Finansowanie działalności jest podstawą krwioobiegu firmy. Również już funkcjonujący na rynku przedsiębiorcy niejednokrotnie borykają się z problemami dotyczącym braku kapitału na rozwój. Dlatego też na rynku pojawiają się instytucje, pomagające przedsiębiorcom pozyskać kapitał w celu otwarcia lub rozwoju prowadzonej działalności. Właściciele jednoosobowych działalności, którym już uda się pozyskać kapitał powinni wiedzieć jak takie zdarzenie wpływa na kwestie podatkowe, a zatem i na księgowość firmy dla finansowania działalności gospodarczej.

Finansowanie działalności innowacyjnej gospod. rolnych. Marta Baraniak do pobrania w formie elektronicznej książki (pdf, epub, mobi). Ebookland.pl

Pobierz eBook

FRAGMENT EBOOKA

Wstęp

Indywidualne gospodarstwa rolne – podobnie jak inne jednostki gospodarcze – muszą być efektywnie zarządzane. W celu zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej na rynku nie wystarczy, aby tylko sprawnie działały czy podejmowały działania inwestycyjne. Dzieje się tak dlatego, że we współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie w rozwoju gospodarstw rolnych odgrywają rozmaite innowacje. Innowacyjność w sektorze agrarnym musi uwzględniać jego specyficzne cechy, m.in. biologiczny i przestrzenny charakter produkcji. Działalność rolnicza, jak żadna inna, jest zdeterminowana ryzykiem wynikającym ze zmiennych warunków atmosferycznych, szkodników i chorób oraz fluktuacji cen produktów rolnych. Dlatego też wszelkie inicjatywy innowacyjne, które podejmują rolnicy, charakteryzuje znacznie większe ryzyko niepowodzenia niż w innych sektorach gospodarki. Budowa przewagi konkurencyjnej podmiotów rolnych poprzez podwyższenie stopnia innowacyjności nie jest możliwa bez kapitału, który zapewni finansowanie całego procesu innowacyjnego. Literatura przedmiotu dostarcza informacji na temat podstawowych form finansowania stosowanych przez gospodarstwa rolne. Do najczęściej wykorzystywanych zalicza się środki własne, a w dalszej kolejności fundusze europejskie oraz kredyty bankowe (ich kolejność jest różna i zależy m.in. zarówno od celu finansowania, jak również próby badawczej). Może zadziwiać nieduże zróżnicowanie struktury kapitałowej gospodarstw rolnych, gdyż rynek finansowy oferuje wiele produktów dedykowanych sektorowi agrarnemu, np.:
leasing operacyjny, pożyczka leasingowa czy finansowanie fabryczne. Dodatkowym ułatwieniem dla rolników jest dostosowanie spłaty kapitału do cyklu produkcyjnego zachodzącego w gospodarstwie. Literatura przedmiotu koncentruje się zwykle na badaniu stopnia wykorzystania przez podmioty rolne konkretnych instrumentów finansowych z pominięciem całej struktury kapitału. Analizy te nie wskazują jednoznacznie na przyczynę niewielkiego zróżnicowania struktury kapitałowej, nie poruszają również problemu okoliczności wyboru poszczególnych źródeł finansowania, zwłaszcza w aspekcie prowadzonej działalności innowacyjnej. Problem finansowania procesu innowacyjnego w podmiotach rolnych jest istotny, ponieważ główną barierę podczas wdrażania nowatorskich procesów w sektorze agrarnym, na którą wskazują badania, stanowi właśnie dostęp do kapitału.

Niniejsze opracowanie nie tylko podejmuje próbę wypełnienia luki badawczej w tym obszarze, ale także uzupełni dotychczas przeprowadzone badania w zakresie innowacyjności indywidualnych gospodarstw rolnych. W pracy dokonano identyfikacji czynników finansowania działalności innowacyjnej. Ponadto monografia jest próbą poszerzenia wiedzy z zakresu teorii hierarchizującej źródła pozyskiwania środków kapitałowych, którą sformułowali Stewart Clay Myers i Nicolas Sergio Majluf. Zgodnie z tą koncepcją wszelkie przedsięwzięcia w sektorze agrarnym są realizowane w pierwszej kolejności dzięki funduszom wewnętrznym, a dopiero potem ze środków pozyskanych z kredytów. Dzięki takiemu podejściu niniejsza praca będzie nie tylko wpisywać się w ciąg analiz działalności rolniczej i innowacyjnej, ale przede wszystkim włączy się w ogólnoświatowy nurt rozważań nad strukturą finansowania podmiotów rolnych. 

Author : Admin-Marenor

Redaktor portalu eBookland.pl. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Filozofii i Socjologii